Region 5+Նորություններ

Ինչպե՞ս ուսուցիչները կարողացան նախադեպ ստեղծել՝ հասնելով աշխատանքային իրավունքների վերականգմանը

Աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքը մարդու հիմնարար իրավունքներից է, որն ամրագրված է ՀՀ սահմանադրությամբ, կարգավորվում է աշխատանքային օրենսգրքով։ Չնայած սրան, բազմաթիվ են աշխատանքային իրավունքի խախտումները։

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախորդ տարվա հաշվետվության մեջ ներկայացված 610 գործերի 80 տոկոսը վերաբերում է չվճարված աշխատավարձերին։ Գործերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ շատ հաճախ խնդիրը ոչ միայն աշխատողի, այլև գործատուի իրազեկվածության պակասն է։

Back to top button