Region 5+Նորություններ

Թոշակառուի ծախսերն ու դժվարությունները մեր երկրում. տնից դեղատուն… եւ այլ ծախսերի համար ոչ մի դրամ

Հայաստանի Հանրապետությունը համարվում է ծերացող երկիր: Նման իրավիճակում մեծանում են պետության պարտավորությունները տարեցների հանդեպ, մասնավորապես առաջանում է այդ տարիքային խմբի բազմաբնույթ հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների համալիր ծրագրի մշակման և իրականացման անհրաժեշտությունը, որտեղ կարևորագույն դեր պետք է ունենա առողջապահության պահպանությունը։

Սկսած 2005 թվականից՝ 65 և բարձր տարիքի բոլոր անձինք ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպություններում սպասարկվում են անվճար: Սակայն չլուծված է մնում տարեց բնակչությանը մատչելի հիվանդանոցային օգնության տրամադրման և դեղորայքով ապահովելու խնդիրը:

Back to top button