Նորություններ

Սաունաներին չի թույլատրվի աշխատել ժամը 24:00-ից հետո

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը կառավարությանն առաջարկում է ուժը կորցրած ճանաչել «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետը։

Այսինքն առաջարկվում է ուժը կորցրած ճանաչել համայնքի կողմից խաղատների, սաունաների ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար սահմանված տեղական տուրքերի դրույքաչափերը: Դրանք են՝ առեւտրի օբյեկտների համար` 5000-50.000 դրամ,

բ. հանրային սննդի եւ զվարճանքի օբյեկտների համար` 25.000-100.000,

գ. բաղնիքների (սաունաների) համար` 200.000-500.000 դրամ,
դ. խաղատների համար` 500.000-1 000.000 դրամ,
ե. շահումով խաղերի համար` 250.000- 500.000 դրամ,
զ. վիճակախաղերի համար` 100.000 -150.000 դրամ:

Back to top button