Նորություններ

Մարդու իրավունքների պաշտպանը սկսել է ուսումնասիրել վերջին 3 տարիներին պետական մարմիններին ներկայացրած առաջարկների կատարման վիճակը

Մարդու իրավունքների պաշտպանն ամփոփել է 2016-2018 թվականների գործունեությանն առնչվող հաղորդումներում և զեկույցներում տեղ գտած առաջարկությունները և ուղարկել իրավասու պետական մարմիններին դրանց կատարման վիճակի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու նպատակով։

Նման աշխատանքներ իրականացվում են առաջին անգամ և առանձին աղյուսակներում բովանդակում են կոնկրետ առաջարկներ իրավասու մարմիններին: Այդ աշխատանքները նպատակ ունեն համակարգել Մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկները, ինչպես նաև նպաստել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից դրանց իրականացմանն ու աջակցել նրանց աշխատանքներին:

Նախաձեռնված գործընթացը խիստ արդիական է նաև՝ հաշվի առնելով, որ Կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության և դրանից բխող նոր՝ 2020-2022 թվականների միջոցառումների մշակման աշխատանքներին:

Back to top button