Գյումրու ավագանու «ԳԱԼԱ» խմբակցության հայտարարությունը ավագանու կանոնակարգի խախտման մասին

gala

Գյումրու ավագանու «ԳԱԼԱ» խմբակցության անդամները 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ի առավոտյան ժամը 11:47-ին Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի քարտուղարուհուց էլեկտրոնային նամակ են ստացել, որից պարզ է դառնում, որ Գյումրու ավագանու հանձնաժողովների միացյալ նիստ է գումարվելու դեկտեմբերի 14-ին ժամը 15-ին: Կից ուղարկվել են այդ նիստի օրակարգի նախագիծը և որոշումների նախագծերը:
Գյումրու ավագանու կանոնակարգի 62-րդ հոդվածով սահմանված է, որ Գյումրու ավագանու հանձնաժողովի նիստի օրակարգի նախագիծը կազմում և հանձնաժողովի անդամներին է տրամադրում հանձնաժողովի նախագահը նիստից առնվազն երկու օր առաջ: (http://www.gyumricity.am/Decision2016/Decision.10.11.2016/171.1.pdf)

Գյումրու ավագանու «ԳԱԼԱ» խմբակցությունը հայտարարում է, որ խախտվել է ավագանու կանոնակարգի երկու պահանջ միաժամանակ: Մասնավորաբար.

1.Ավագանու կանոնակարգով սահմանված՝ ավագանու հանձնաժողովի նիստի մասին իրազեկումը իրականացնելու համար նախատեսված առնվազն երկօրյա ժամկետի փոխարեն իրազեկվել է մեկ օր առաջ: «Երկօրյա ժամկետ» հասկացությունը ողջամիտ մեկնաբանությամբ ենթադրում է 48 ժամ, այնինչ նիստի մասին իրազեկվել է 27 ժամ առաջ:

2.Գյումրու ավագանու «ԳԱԼԱ» խմբակցության անդամներին հանձնաժողովի նիստի մասին իրազեկել են ոչ թե հանձնաժողովների նախագահները, այլ աշխատակազմի քարտուղարի քարտուղարուհին:

Վերոհիշյալ հանգամանքները և հատկապես ավագանու հանձնաժողովների միացյալ նիստի մասին ուշացած տեղեկացումը իրական դժվարություններ է ստեղծում խմբակցության անդամների մասնակցության համար: Անհավանական համարելով, որ ավագանու հանձնաժողովների նախագահները և աշխատակազմի քարտուղարը անտեղյակ լինեին ավագանու կանոնակարգի պահանջներին, «ԳԱԼԱ» խմբակցությունը չի բացառում, որ այսօրինակ իրազեկումը դիտավորյալ է ուշացվել, որպեսզի նվազագույնի հասցվի ավագանու այս խմբակցության անդամների մասնակցությունը հանձնաժողովների միացյալ նիստին:   

Վերոհիշյալ հիմքով, խնդիրը կարգավորելու նպատակով Գյումրու «ԳԱԼԱ» խմբակցությունը դիմում է Գյումրու քաղաքապետին և ավագանու հանձնաժողովների նախագահներին՝ հետևյալ պահանջներով.  

1.Հարգել Գյումրու ավագանու 2016թ. նոյեմբերի 10-ին ընդունած Գյումրու ավագանու կանոնակարգի պահանջները. այսուհետ ավագանու հանձնաժողովների նիստերը հրավիրել կանոնակարգի պահանջած նորմերին համապատասխան:

2.Հնարավորության դեպքում հետաձգել դեկտեմբերի 14-ին ժամը 15-ին հրավիրված ավագանու հանձնաժողովների միացյալ նիստը և նոր ժամկետում այն նշանակելու դեպքում ավագանու անդամներին իրազեկել այդ մասին կանոնակարգում սահմանված կարգով:

Գյումրու ավագանու «ԳԱԼԱ»  խմբակցություն

Արմենուհի Վարդանյան

Քրիստինա Մկրտչյան

Արման Գրիգորյան

Լևոն Բարսեղյան

Դիտվել է՝