Առաջարկություններ՝ երկրաշարժից անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովմանն ուղղված 2018 թվականի միջոցառումների մասին

1-18

Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի շարունակական իրականացման համար ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով հատկացվել է մոտ 460.0 մլն ՀՀ դրամ:

Մշակվել և որոշման նախագծի տեսքով առաջարկություններ են ներկայացվել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ նախատեսված հատկացումների հաշվին ծրագրի շահառուներին տրամադրվող պետական աջակցության մոտեցումների և աջակցության տրամադրման գործընթացի վերաբերյալ:

Մասնավորապես, առաջարկվել է այդ միջոցներն ուղղել ՀՀ Լոռու մարզի բնակավայրերում ծրագրի շահառու ճանաչված՝ առավել բարձր պատրաստականության կիսակառույց բնակելի տներ ունեցող 44 ընտանիքի բնակարանային խնդրի լուծման նպատակով նրանց ֆինանսական աջակցության տրամադրմանը:

Ընդ որում, ուղղակի ֆինանսական աջակցությունը նախատեսվում է տրամադրել պայմանով, որ աջակցությունն ստացող ընտանիքը՝ ֆինանսական աջակցության տրամադրման մասին պայմանագրի կնքմանը հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում ավատին հասցնի իր բնակելի տան շինարարական աշխատանքները և արդեն ավարտված բնակելի տան նկատմամբ գրանցի ընտանիքի անդամների ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքը:

Համաձայն առաջարկությունների՝ ֆինանսական աջակցության չափը կներառի նաև պայմանագրերի նոտարական վավերացման ծախսերի և դրանցից բխող գույքային իրավունքների գրանցման վճարները:

Դիտվել է՝