Կյանքի միջին տևողությունը և մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն ՀՀ-ում 2017-ին

73230

ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից հաստատված, ինչպես նաև Միջազգային վիճակագրական ծրագրերի և ներդաշնակեցման Աշխատանքային խմբի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմում ընդգրկված 15 ցուցանիշներից ՀՀ ԱՎԾ-ն տեղեկատվություն է ներկայացրել 2017թ մի քանի կարևոր ցուցանիշների վերաբերյալ, ինչպիսիք են մշտական բնակչության թվաքանակը, գործազրկության մակարդակը, ՀՀ բնակչության կյանքի սպասվող միջին տևողությունը և այլն:

Ըստ պաշտոնական վերջին ուսումնասիրությունների՝ ՀՀ-ում մշտական բնակչությունը կազմում է 2.979.6 մարդ, որից 1.555.3-ը կանայք են, իսկ տղամարդիկ՝ 1.424.3-ը: Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ բնակչության թվի նվազում է նկատվել: 2015թ.-ի պաշտոնական թվերով մշտական բնակչության թիվը ՀՀ-ում ավելին էր, քան 3 մլն-ը:axyusak01

Բաժանորդագրվել
Դիտվել է՝